ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
157 84, Ελλάδα

Τηλ: +30-210-7274156


ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ


1989

Πτυχίο Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2002

Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 • Γεννήθηκα στην Τρίπολη στις 7 Απριλίου 1963 και αποφοίτησα από το Β' Λύκειο Ζωγράφου. Το 1989 απέκτησα Πτυχίο Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Από το 1989 μέχρι το 1992 υπήρξα επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

 • Από τον Ιανουάριο του 1992 μέχρι τον Οκτώβριο του 1993 υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.

 • Από το 1993 μέχρι το 1995 εργάστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στον Τομέα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

 • Τον Μάρτιο του 1995 διορίστηκα σε οργανική θέση ΕΤΕΠ στον Τομέα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με ειδικότητα Γεωλόγου.

 • Τον Δεκέμβριο του 2002 μετά από επιτυχή εξέταση και δημόσια υποστήριξη, μου απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα της Γεωλογίας από το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Τον Ιούνιο του 2003 μετακινήθηκα σε οργανική θέση ΕΕΔΙΠ ΙΙ στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας.

 • Τον Δεκέμβριο του 2007 εκλέχθηκα σε θέση Λέκτορα του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας.

 • Είμαι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Από το 1995 διαμένω στο Χαλάνδρι στην οδό Μεσσηνίας 16.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  Με την ιδιότητα μέλους ΕΤΕΠ του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας με ειδικά προσόντα, συμμετείχα από το 1995 στην οργάνωση και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας, στο μάθημα του Εργαστηρίου Σεισμολογίας Γ' εξαμήνου. Στο διάστημα αυτό συνέβαλα στην αναμόρφωση των εργαστηριακών ασκήσεων.

  Τον Ιούνιο του 2003, οπότε μετακινήθηκα σε οργανική θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ μου έγινε επίσημη ανάθεση από το Τμήμα η διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα Σεισμολογία Γ' εξαμήνου. Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2003 μου ανατέθηκε από τον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας η διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων στο κατ' επιλογή μάθημα του Ε' εξαμήνου «Ειδικά Κεφάλαια Σεισμολογίας».

  Συμμετείχα στην παρακολούθηση και καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών του Γεωλογικού και του Φυσικού Τμήματος με τους κάτωθι τίτλους:

 • Μικροσεισμική μελέτη Βορειοδυτικής Ελλάδας.
 • Σεισμοτεκτονική μελέτη περιοχής Αιγίου.
 • Σεισμοτεκτονική μελέτη περιοχής Ρίου-Αντιρρίου.
 • Μελέτη της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού της Κοζάνης της 13/5/1995, Μ=6.6.
 • Μελέτη ανελαστικών ιδιοτήτων του ανώτερου μανδύα στο Αιγαίο μέσω της εξασθένησης επιφανειακών κυμάτων Rayleigh.
 • Μελέτη της σεισμικής ακολουθίας του σεισμού της λίμνης Τριχωνίδας του 2007.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Κλικ εδώ για άνοιγμα σε νέο παράθυρο


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κλικ εδώ για άνοιγμα σε νέο παράθυρο


 

επιστροφή