ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΥΡΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ


Στα πλαίσια των διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχω πάρει ενεργό μέρος στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

1995-1997:   Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία του μόνιμου τηλεμετρικού σεισμολογικού δικτύου CORNET, ψηφιακής τεχνολογίας, στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου. Το δίκτυο αυτό αποτελείτο αρχικά από πέντε (5) και στη συνέχεια από τέσσερις (4) σταθμούς. Κατά τα έτη 1995-1997 πραγματοποιούσα την καθημερινή ανάλυση των καταγραφών του δικτύου CORNET.

1995:  Αποστολή στην περιοχή Αιγίου για την εγκατάσταση σεισμολογικών σταθμών προκειμένου να καταγραφεί η μετασεισμική ακολουθία του σεισμού του Αιγίου.

1995: Αποστολή στην Δυτική Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα) για εγκατάσταση και συντήρηση σεισμολογικών σταθμών, ανάλυση αρχειοθέτηση και διαχείριση δεδομένων. Το πρόγραμμα αυτό ήταν συνεργασία του Ινστιτούτου Γεωφυσικής της Ζυρίχης, του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Τεκτονοφυσικής της Γκρενομπλ, του Σεισμολογικού Εργαστηρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τομέα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1996:  Αποστολή στη περιοχή της Κορινθίας και κεντρικής Ελλάδος για την εγκατάσταση και λειτουργία 42 ψηφιακών σεισμολογικών σταθμών προκειμένου να καταγραφεί η σεισμικότητα της περιοχής. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την ΕΟΚ και συμμετείχαν Ελληνικά και Γαλλικά, ινστιτούτα.

1998: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάγκες του Τομέα Γεωφυσικής Γεωθερμίας»

2000:  Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: Regular Update of Seismic Hazard Maps Through Thermal Space Observations "SEISMOSAT"

2000:   Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: Μελέτη Υδροθερμικών Ροών στο Αιγαίο

2000-2001:   Εργαστήριο Βάθους Γεωδυναμικής Κορινθιακού Κόλπου - Δίκτυο Ελληνικών Εργαστηρίων (ΠΛΟΥΤΩΝ)

2001:  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεκτονικών και Σεισμικών Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων.

2001-2002: Συμμετείχα στο ερευνητικό Πρόγραμμα: «Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων Μαλιακού», όπου πραγματοποιούσα ανάλυση και επεξεργασία επιταχυνσιογραμμάτων.

2002: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεκτονικών και Σεισμικών Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων.

2002-2003: Συμμετείχα στο ερευνητικό Πρόγραμμα: «Σεισμολογικό Εργαστήριο Βάθους» στον Δυτικό Κορινθιακό Κόλπο, με καθήκοντα  τη συλλογή και την επεξεργασία σεισμολογικών και γεωφυσικών δεδομένων

2003: Διδασκαλία σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης σε θέματα πληροφορικής και δικτύων υπολογιστών στο ΚΕΚ Δέλτα

2003 - 2007: Συμμετέχω στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος»

1995-2005: Συμμετείχα Ενεργά στην διεξαγωγή των Εργαστηρίων των Μαθημάτων του Τμήματος Γεωλογίας «Ειδικά Κεφάλαια Σεισμολογίας», «Σεισμολογία», «Γεωφυσική» και «Γεωθερμία»

2004-2005 (Χειμερινό Εξάμηνο): Ειδικός Συνεργάτης (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών (με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία»).

2004-2005 (Εαρινό Εξάμηνο): Ειδικός Συνεργάτης (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών (με γνωστικό αντικείμενο «Γεωφυσική Ι- Παλαιομαγνητισμός»).

2004-2007: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στα πλαίσια του Έργου Πυθαγόρας με τίτλο: «Εντοπισμός Ανισοτροπικών Μέσων στον Ελλαδικό Χώρο με χρήση κυμάτων χώρου και επιφανειακών»

2004-2007: Νέος Ερευνητής στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος Ε+Τ Συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβενίας με τίτλο: «Διαχείριση Σεισμικών Κρίσεων στην Ελλάδα και Σλοβενία: Χαρακτηριστικές Περιπτώσεις Πρόσφατων και Παλαιότερων Σεισμών». (Επιστημονική Υπεύθυνος: Β. Κουσκουνά)

2005-06 (Χειμερινό Εξάμηνο): Επιστημονικός Συνεργάτης σε Μισθολογική Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Γενικό Τμήμα Γενικών Μαθημάτων), όπου δίδαξα Φυσική 1 (Θεωρία) στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας.

2005-06 (Εαρινό Εξάμηνο): Επιστημονικός Συνεργάτης σε Μισθολογική Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Γενικό Τμήμα Γενικών Μαθημάτων), όπου δίδαξα Φυσική 2 (Θεωρία και Εργαστήριο) στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας.

2006-07 (Χειμερινό Εξάμηνο): Επιστημονικός Συνεργάτης σε Μισθολογική Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Γενικό Τμήμα Γενικών Μαθημάτων), όπου δίδαξα Φυσική 1 (Θεωρία) στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής και Εργαστήριο στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Έργων Υποδομής.

2006-07 (Εαρινό Εξάμηνο): Εργαστηριακός Συνεργάτης σε Μισθολογική Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Γενικό Τμήμα Γενικών Μαθημάτων), όπου δίδαξα Εργαστήριο Φυσικής και Φυσικής 2 στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας και Εκπαιδευτικών Δομικών Έργων.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Όλα τα ακόλουθα σεμινάρια ήταν επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 1. Advanced Study Course on Seismic Risk: SERINA - Seismic Risk: An Integrated Seismological, Geotechnical and Structural Approach. Θεσσαλονίκη, 21-27 Σεπτεμβρίου 1997.
 2. Euroconferences: Control and Management of Major Natural Risks. Event 1: Seismik Risk, Prevention, Protection and Management. Σπέτσες, 29 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1997.
 3. The Abdus Salam International Centre for theoretical physics: Fourth Workshop on three dimensional modeling of seismic waves generation, propagation and their inversion. Τεργέστη, Ιταλία, 28 Σεπτεμβρίου - 9 Οκτωβρίου 1998. Στο σεμινάριο αυτό παρουσίασα εργασία μου σχετική με την ανισοτροπία στον Κορινθιακό Κόλπο.
 4. Euroconferences: Control and Management of Major Natural Risks. Event 2: Volcanic Risk, Prevention, Protection and Management. Κατάνια, Σικελία, Ιταλία, 19 - 23 Οκτωβρίου 1998.
 5. Euroconferences: Control and Management of Major Natural Risks. Event 3: Cyclones and Storms Pointe a Pitre, Γουαδελούπη, Γαλλία, 3 - 7 Μαϊου 1999.
 6. Advanced Study Course: Seismotectonic and Microzonation Techniques in Earthquake Engineering: Integrated Training in Earthquake Risk Reduction Practices" Κεφαλληνία, 12-24 Σεπτεμβρίου 1999.
 7. Young Scientists Training Course on moment tensor inversion Πανεπιστήμιο Potsdam, Γερμανία, 9-12 Σεπτεμβρίου 2004.

Τα ανωτέρω σεμινάρια, όπως προκύπτει από τους τίτλους τους, άπτονται σε θέματα φυσικών καταστροφών (σεισμοί, ηφαίστεια, κυκλώνες και καταιγίδες) και σεισμολογίας γενικότερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα θέματα αυτά εξετάζονταν σε συνδυασμό και με άλλες επιστήμες. Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια 1 και 6 σε συνδυασμό με πολιτικούς μηχανικούς (δομικούς και γεωτεχνικούς) και αρχιτέκτονες. Τα σεμινάρια 2, 4 και 5 σε συνδυασμό με ηφαιστειολόγους, μετεωρολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Διεθνές συνέδριο Γεωφυσικής ESC στην Αθήνα (1994).
 2. Διεθνές συνέδριο Γεωφυσικής ESC στο Reykjavik (Ισλανδία), όπου παρουσιάστηκε  η εργασία υπ' αριθμό 1 (1996).
 3. Διεθνές συνέδριο Γεωφυσικής ¨First congress of the Balkan geophysical society¨ στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε η εργασία υπ' αριθμό 2 (1996).
 4. Διεθνές συνέδριο Γεωφυσικής Τhe 29th general assembly of IASPEI" στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε η εργασία υπ' αριθμό 3 (1997).
 5. Διεθνές Συνέδριο Γεωφυσικής "The XXII General Assembly of IUGG99" στο Birmingham (Αγγλία), όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες υπ' αριθμό 5 και 6. (1999).
 6. Διεθνές Συνέδριο Γεωφυσικής "The XXVII ESC General Assembly" στη Λισσαβώνα (Πορτογαλία), όπου παρουσίασα την εργασία υπ' αριθμό 11 και παρουσιάστηκαν οι εργασίες υπ' αριθμό 10 και 12 (2000).
 7. Διεθνές Συνέδριο Γεωφυσικής " EGS XXVI General Assembly" στη Νίκαια (Γαλλία), όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες υπ'αριθμό 13 και 14 (2001)
 8. Διεθνές Συνέδριο Γεωφυσικής "The XXVIII ESC General Assembly" στη Γένοβα (Ιταλία), όπου παρουσίασα την εργασία υπ' αριθμό 16 και παρουσιάστηκαν οι εργασίες υπ' αριθμό 17, 18 και 19.
 9. Διεθνές Συνέδριο Γεωφυσικής "The XXIX ESC General Assembly" στo Πότσνταμ (Γερμανία), όπου παρουσίασα την εργασία υπ' αριθμό 23 και παρουσιάστηκαν οι εργασίες υπ' αριθμό 24, 25 και 26.
 10. Διεθνές Συνέδριο Γεωφυσικής-Σεισμολογίας «IASPEI General Assembly» στο Σαντιάγκο (Χιλή) , όπου παρουσιάστηκε η εργασία υπ΄ αριθμό 28.
 11. Διεθνές Συνέδριο Γεωφυσικής "First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (1st ECEES)" στη Γενεύη (Ελβετία) όπου παρουσίασα τις εργασίες υπ' αριθμό 30 και 31 και παρουσιάστηκε η εργασία υπ' αριθμό 29.
 12. Διεθνές Συνέδριο Πετρολογίας, Τεκτονικής, Γεωδυναμικής, Ορυκτών και Περιβάλλοντος "Neogene Magmatism of the Central Aegean and Adjacent Areas" στη Μήλο, όπου παρουσιάστηκε η εργασία υπ' αριθμό 32.
 13. 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας «Γεωπεριβάλλον χθες, σήμερα, αύριο, όπου παρουσίασα την εργασία υπ' αριθμό 33 και παρουσιάστηκε η εργασία υπ' αριθμό 34.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σεπτέμβριος 2000 - Ιούλιος 2001: Εκλέχθηκα Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την ιδιότητα αυτή ήμουν εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών φοιτητών στις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος Γεωλογίας.

Ιούλιος 2001 - Μάϊος 2003: Εκλέχθηκα Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιούνιος 2003 - σήμερα: Είμαι μέλος της «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»