Δραστηριότητες του Σεισμολογικού Εργαστηρίου
  Γενικά


  Η σεισμολογική έρευνα που επιτελείται πάνω από 60 χρόνια, έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο στη γνώση της σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου, στην εκπόνηση μικροζωνικών μελετών για την αντισεισμική θωράκιση και προστασία μιας περιοχής, στην εγκατάσταση και παρακολούθηση τοπικών μικροσεισμικών δικτύων για τον καθορισμό του σεισμοτεκτονικού καθεστώτος μιας περιοχής κ.α. Έχουν μελετηθεί επίσης θέματα θεωρητικής σεισμολογίας, όπως νόμοι απόσβέσης των σεισμικών εντάσεων, σεισμικής ενέργειας, μηχανισμοί γένεσης σεισμών κ.α.

  Ο κλάδος της Γεωφυσικής αναπτύχθηκε γοργά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με την εφαρμογή των δυναμικών, σεισμικών, ηλεκτρομαγνητικών και μαγνητοτελλουρικών μεθόδων.

  Πρόσφατα έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μοντέρνων μεθοδολογιών, όπως είναι η σεισμική και γεωηλεκτρική τομογραφία, η υψηλής ευκρίνειας ανάκλαση, η παραγωγή και ανίχνευση εγκαρσίων κυμάτων κ.α. Ο κλάδος της Γεωθερμίας, τέλος, ασχολείται με έρευνες για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και εκμετάλευση γεωθερμικών πεδίων. Επίσης ο Τομέας έχει αποτελέσει επί σειρά ετών το μοναδικό πόλο έλξης για μετεκπαίδευση πτυχιούχων Φυσικών και Γεωλόγων σε θέματα Σεισμολογίας και Γεωφυσικής.