Μόνιμος Εξοπλισμός


   Το Εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό για να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται τόσο από σεισμολογικής όσο και από γεωφυσικής πλευράς και κυρίως από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη σεισμικότητα της Ευρώπης (50% της συνολικής εκλυόμενης σεισμικής ενέργειας) -αποτελώντας η ίδια ένα σεισμολογικό εργαστήριο- αλλά και στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης λόγω μεγάλων σεισμών.

  Επίσης ο Τομέας λειτουργεί ένα τελευταίας τεχνολογίας δίκτυο τηλεμετρικής μετάδοσης στον Κεντρικό Σταθμό Ανάλυσης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του. Πρόκειται για το ATHENET που καλύπτει αντίστοιχα την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

  Ο Εξοπλισμός αυτός πλαισιώνεται από τελευταίας τεχνολογίας και συνεχώς ανανεούμενες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον UNIX, DOS και WINDOWS με το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας των οργάνων, καθώς και σύγχρονα προγράμματα Η/Υ επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων.

 

Σεισμόμετρα


Ψηφιοποιητές