Ιστορικό του Σεισμολογικού Εργαστηρίου


   Ο Τομέας Γεωφυσικής & Γεωθερμίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε το 1983 και στεγάζεται στο κτίριο του Γεωλογικού Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη, περιλαμβάνει δε χώρους γραφείων, εργαστηρίων, αμφιθέατρο και αίθουσες οργάνων.

   Αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο φορέα που είναι επέκταση του παλαιού Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιπρόσθετες δραστηριότητες σε θέματα θεωρητικής και εφηρμοσμένης Γεωφυσικής. Η έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Σεισμολογίας χρονολογείται από το 1929, με κύριους άξονες δραστηριότητας και προσφοράς του την εκπαίδευση των φοιτητών του Φυσικού και Φυσιογνωστικού (κατόπιν Γεωλογικού) Τμήματος και την ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου, σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

   Ο ενιαίος και ανεξάρτητος αυτός φορέας με την πολύχρονη προσφορά του, έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τους κλάδους της Σεισμολογίας και Γεωφυσικής και έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, η συμετοχή των μελών του σε συνέδρια, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων, καθώς και η ανάθεση ερευνητικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικούς φορείς, εκφράζουν την ανταγωνιστική δράση του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

  Χάρτης Πανεπιστημίου