Σύνδεσμοι

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
  Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας
      Εργαστήριο Γεωφυσικής
      Εργαστήριο Σεισμολογίας
      Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
  Τομέας Γεωφυσικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
  Εργαστήριο Σεισμολογίας

  Πολυτεχνείο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

  ΙΤΣΑΚ
Ο.Α.Σ.Π.

  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείο Παιδείας   Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

orfeus center
geoscope
Centre Sis. Euro-Med

iris
usgs
harvard

earthquake information

isc
fdsn