ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΑΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
157 84, Ελλάδα

Τηλ: +30-210-7274801
Email: aagalos@geol.uoa.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΟΚΤ. 1999-ΙΟΥΛ. 2003

Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διπλωματική εργασία με θέμα: «Σεισμοτεκτονική μελέτη Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής Αιγίου.»

ΣΕΠ. 2003-ΙΟΥΝ. 2005

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών με βαθμό Άριστα από το τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών του τομέα Γεωφυσικής-Σεισμολογίας.

Η μεταπτυχιακή μου διατριβή είχε ως θέμα «Μελέτη Μεταφοράς τάσης ως παράγων ενεργοποίησης ισχυρών σεισμών.»

ΦΕΒ. 2006 - ...

Έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Μελέτη Σεισμικών Παραμέτρων με βάση την αντιστροφή του τανυστή της σεισμικής ροπής».


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

IΟΥΝΙΟΣ 1995

Έλαβα το Δίπλωμα Αγγλικών  Cambridge First Certificate.

ΣΕΠΤ.      1996

Έλαβα το Δίπλωμα Γαλλικών Certificat De Langue Francaise.ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  • Microsoft Office Specialist
  • Linux, Unix Environment machines
  • Fortran 77- 90 codes, C-shell scripts
ΒΡΑΒΕΙΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2000 - 2001

Έλαβα υποτροφία και Βραβείο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

2001 - 2002

Έλαβα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

2002 - 2003 Έλαβα βραβείο από τo Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
 


*
Οι υποτροφίες και τα βραβεία από το ΙΚΥ δίνονταν λόγω της καλής απόδοσης στα μαθήματα των εξαμήνων σε σχέση με τα 4 έτη φοίτησης στο προπτυχιακό στάδιο.

2004-2005

Έλαβα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το δεύτερο έτος του Μεταπτυχιακού μου διπλώματος


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Κλικ εδώ για άνοιγμα σε νέο παράθυρο


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κλικ εδώ για άνοιγμα σε νέο παράθυροεπιστροφή