Όνομα
Βαθμίδα
E-mail
Τηλέφωνο
Νικόλαος Βούλγαρης
Καθηγητής
210 727-4431


Όνομα
Βαθμίδα
E-mail
Τηλέφωνο
Νικόλαος Βούλγαρης
Καθηγητής
210 727-4431
Καθηγήτρια
210 727-4421
Γεράσιμος Τσελέντης
Καθηγητής
210 727-4425
Αναπλ. Καθηγητής
210 727-4841


Όνομα
Τίτλος
Καθ. Άγγελος Γαλανόπουλος
Σεισμολόγος
Καθ. Ιωάννης Δρακόπουλος
Σεισμολόγος
Καθ. Νικόλαος Δελήμπασης
Σεισμολόγος
Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Κασσάρας
Σεισμολόγος
Σεισμολόγος
Σεισμολόγος


Όνομα
Θέση
E-mail
Τηλέφωνο
Δρ. Κυριακή Παύλου
Ε.ΔΙ.Π.
210 727-4791


Όνομα
Θέση
E-mail
Τηλέφωνο
Αλίκη-Μαρία Μουμουλίδου
Ε.Τ.Ε.Π.
210 727-4692Όνομα
Ειδίκευση
E-mail
Τηλέφωνο
Σεισμολογία
210 727-4345
Σεισμολογία
210 727-4345
Δρ. Γεώργιος Μίχας
Σεισμολογία
210 727-4345
Δρ. Νικόλαος Σακελλαρίου
Σεισμολογία
210 727-4801


Όνομα
Ειδίκευση
E-mail
Τηλέφωνο
Σεισμολογία
210 727-4801
Γεώργιος Μποζιονέλος
Σεισμολογία
210 727-4345
Ιωάννης Σπίγγος
Σεισμολογία
210 727-4842