Όνομα
Βαθμίδα
E-mail
Τηλέφωνο
Καθηγητής - Διευθυντής
727-4437
Καθηγητής
727-4425
Βούλγαρης Νικόλαος
Καθηγητής
727-4431
Αναπλ. Καθηγήτρια
727-4421
Επίκουρος Καθηγητής
727-4792
Επίκουρος Καθηγητής
727-4841


Όνομα
Τίτλος
Καθ. Γαλανόπουλος Άγγελος
Σεισμολόγος
Καθ. Δρακόπουλος Ιωάννης
Σεισμολόγος
Καθ. Δελήμπασης Νικόλαος
Σεισμολόγος
Σεισμολόγος


Όνομα
Θέση
E-mail
Τηλέφωνο
Δρ. Παύλου Κυριακή
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
727-4791


Όνομα
Θέση
E-mail
Τηλέφωνο
Μουμουλίδου Αλίκη
Ε.Τ.Ε.Π.
727-4692Όνομα
Τίτλος
E-mail
Τηλέφωνο


Όνομα
Ειδίκευση
E-mail
Τηλέφωνο
Σεισμολογία
727-4345
Σεισμολογία
727-4345
Σεισμολογία
727-4801
Μποζιονέλος Γεώργιος
Σεισμολογία
727-4345
Σακελλαρίου Νικόλαος
Σεισμολογία
727-4801
Σεισμολογία
N/A
727-4801