ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Παναγιώτης Παπαδημητρίου

Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
157 84, Ελλάδα

Τηλ: +30-210-7274437, 7247445
Fax: +30-210-7243217
Email: ppapadim@geol.uoa.grΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ


 • Πτυχίο Φυσικής (Maitrise de Physique) του πανεπιστημίου Paris VII, 1982. Έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Γεωφυσικής και Γεωχημείας (DEA de Geophysique interne et de Geochimie) του πανεπιστημίου Paris VII, 1983. Έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

 • Διδακτορικό δίπλωμα Γεωφυσικής (Doctorat de Geophysique interne) του πανεπιστημίου Paris VII, 1988. Έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα το 1954 στις Λιβανάτες Φθιώτιδος και αποφοίτησα από το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Τον Ιούνιο του 1982 απέκτησα το πτυχίο Φυσικής του Φυσικού τμήματος του πανεπιστημίου Paris VII, στο Παρίσι.Τον Ιούνιο του 1983 απέκτησα το μεταπτυχιακό δίπλωμα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας "D.E.A. de Geophysique interne et de Geochimie" στο πανεπιστήμιο Paris VII, υπό την επίβλεψη του καθηγητή R. Madariaga.

Τoν Σεπτέμβριο του 1983 άρχισα την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη του καθηγητή και διευθυντή του ινστιτούτου IPG Paris, R. Madariaga. Toν Σεπτέμβριο του 1988 κατέθεσα τη διδακτορική διατριβή για κρίση και μετά από επιτυχή εξέταση, μου απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα των γεωφυσικών επιστημών του πανεπιστημίου Paris VII.

Aπό το 1989 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1996 εργάστηκα στον τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ως επιστημονικός συνεργάτης.

Επίσης από το 1989 μέχρι τον Ιούνιο του 1996 εργάστηκα ως έκτακτος καθηγητής στο φυσικό τμήμα των ΤΕΙ Αθήνας. Το Μάιο του 1995 εκλέχθηκα Λέκτορας από τη Γενική Συνέλευση του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1996 έως το 2001 εργάστηκα ως Λέκτορας στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2009 εργάστηκα ως Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2009 έως το 2014 εργάστηκα ως Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Από το 2015 μέχρι σήμερα εργάζομαι ως Καθηγητής στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διδάσκω τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μετά από απόφαση του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας, διδάσκω τα μαθήματα:

 • Σεισμολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Ειδικά Κεφάλαια Σεισμολογίας (επιλογής)
 • Πρόγνωση Σεισμών (επιλογής)
 • Διερεύνηση του Εσωτερικού της Γης (επιλογής)

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μετά από απόφαση Τομέα Γεωφυσικής- Γεωθερμίας, διδάσκω τα μαθήματα:

 • Ειδικά Κεφάλαια Σεισμολογίας
 • Επεξεργασία - Ανάλυση Ψηφιακών σημάτων
 • Σεισμοτεκτονική
 • Διερεύνηση του Εσωτερικού της Γης
 • Σεισμικές Παράμετροι - Ιδιότητες Σεισμικής Πηγής

Επίσης είμαι μέλος της τριμελούς επιτροπής που είναι υπεύθυνη για το μεταπτυχιακό ‘Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών καταστροφών’. Στο μεταπτυχιακό αυτό είμαι υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος ‘Σεισμικός και ηφαιστειακός κίνδυνος’.

Έχω επιβλέψει περισσότερες από 20 διπλωματικές εργασίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Έχω επιβλέψει 5 και ήμουν μέλος της τριμελούς επιτροπής σε 14 διπλωματικές εργασίες ειδίκευσης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Έχω επιβλέψει 2 και διατελέσει μέλος σε 13 τριμελείς συμβουλευτικές ή επταμελείς εξεταστικές επιτροπές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 


Τρέχουσα περίοδος (2014):

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:  Είμαι υπεύθυνος σε 2 διπλωματικές εργασίες.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:  Είμαι υπεύθυνος σε 2 μεταπτυχιακές διατριβές ειδίκευσης.

Είμαι επιβλέπων σε 3 διδακτορικές διατριβές.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά το διάστημα 1996 – 2006 διετέλεσα υπεύθυνος οικονομικών του Τομέα Γεωφυσικής – Γεωθερμίας.

Από το 2006 είμαι υπεύθυνος για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Γεωφυσική – Σεισμολογία».

Είμαι μέλος της επιτροπής αναμόρφωσης τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Από το 2010 είμαι μέλος και υπεύθυνος της επιτροπής για την ετήσια έκδοση του οδηγού σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Λαμβάνω μέρος στις ετήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Έχω σχεδιάσει και υλοποιήσει την ιστοσελίδα (σε γλώσσα HTML) του Τομέα Γεωφυσικής – Γεωθερμίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είμαι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του.

Από το 2013 είμαι Διευθυντής του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Κλικ εδώ για άνοιγμα σε νέο παράθυρο


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κλικ εδώ για άνοιγμα σε νέο παράθυρο


επιστροφή